Csángó és székely termékek erõsíthetnék egymást


Székelyek és csángók intézményes kapcsolatairól, együttmûködésérõl beszélt Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsa és az RMDSZ Országos Elnökségének képviseletében április 9-én a pusztinai Magyar Házban, a Tanácskozás Csángóföldön elnevezésû háromnapos konferencián.
 
– Az RMDSZ részérõl azok, akiknek volt lehetõségük rá, tettek a csángómagyarokért. Az új Csángó Cselekvési Terv, amelynek a kidolgozását tûzte ki célul az április 7–11. közötti csángóföldi tanácskozás, hasznos segítség lehet abban, hogy eszköztáraikat a jövõben még inkább a programhoz tudják igazítani, annak kiteljesítése érdekében – nyilatkozta a megyei tanács elnöke.
Borboly Csaba megosztotta a jelenlévõkkel a Hargita megyei tapasztalatokat, amelyek másoknak is segítségükre lehetnek. Hargita Megye Tanácsán belül közel másfél éve mûködik csángó munkacsoport, amely odafigyel az igénylésekre, felkérésekre, és javaslatokat is tesz a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, illetve a Bákó megyei RMDSZ-nek. A tanácselnök szerint Székelyföldnek mint belsõ anyaországnak nemcsak a szórványközösség felé lehet meghatározó a szerepvállalása, hanem a csángó közösség irányában is. A szórványprogram példáján keresztül Borboly kifejtette: ha nem is pénzbeli támogatásban, de a hiánypótló kapcsolatok kialakításában tudnak szerepet és felelõsséget vállalni. Úgy gondolja, hogy minden székelyföldi intézménynek szinte az élet minden területén lehet a csángó programmal kapcsolatos tevékenysége, ezek azonosítását javasolta.
Hargita Megye Tanácsa az elmúlt másfél évben a Hargita Könyvkiadón keresztül könyvbemutatókkal és könyvkiadással támogatta a csángómagyarokat, fotókiállítást, falunapokat, Csángó Napot, tapasztalatcseréket, diáktáborokat szervezett és támogatott, részt vett a gyímesközéploki A Tatros Forrásánál Csángófesztivál és a Csángó Hagyományõrzõ Ház avatójának szervezésében, továbbá egy éve támogatja a Hargita megyében tanuló csángó diákokat. Elindult a csángó települések polgármestereivel való rendszeres egyeztetés, képzésekkel, mezõgazdasági tanácsadással segítik õket, kiemelten foglalkoznak a gyímesbükki közösség problémáival.
A megyei tanács elnöke elõadásában kiemelte a gazdasági szintû együttmûködés fontosságát is. Szerinte a székely termékek sikeres értékesítéséhez hasonlóan a csángó termékek is kellõ haszonnal értékesíthetõk lehetnek. Mint elmondta, már elindult egy ilyen együttmûködési folyamat a kósteleki gazdákkal, akik a hagyományos székely termékek havonta megszervezett vásárának rendszeres és sikeres résztvevõi. Ezeken a vásárokon való részvételre biztatja a többi csángó termelõt is, mert az a mezõgazdasági termékek értékesítésén túl közösségerõsítõ szereppel is bírhat. A vásárokon való részvétel Borboly szerint egy kis kiindulópontja lehet egy nagyobb folyamatnak, amelynek eredményeként a csángó termékek a székely termékekhez hasonlóan, akár egymást erõsítve jelenhetnének meg a nemzetközi piacon is. A tanácselnök felajánlotta a székely termékek értékesítése kapcsán szerzett tapasztalataik átadását, és javasolta, hogy a készülõ cselekvési tervbe a csángó termékek értékesítését is foglalják bele.

Borboly Csaba felajánlotta a megyei tanács segítségét pályázatok írásához, valamint egyenlõ felek közti egyezségen alapuló partnerséget a kommunikációs vagy bármilyen más projektek megvalósításához.

Csíkszereda, 2011. április 10.

 
info@hargitamegye.ro, Szabadsg tr, 5 szm, Csikszereda,
Tel.: +40 266-207-701
© Hargita Megyrt Egyeslet 2010